CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) KONTAKTTWIN
Výrobca FCN
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia FCS
Zástupca držiteľa registrácie z krajiny EÚ v SR ART
Úprava - typ formulácie EC
Účinná látka - názov ethofumesate / phenmedipham
Účinná látka - obsah v prípravku 94 g.l-1 / 97 g.l-1
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín III
Registračné číslo ÚKSÚP-u 06-11-0786
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2010
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť