CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) KOMPAKT STEFES FL
Výrobca BCF
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia BAY
Úprava - typ formulácie SE
Účinná látka - názov desmedipham / phenmedipham
Účinná látka - obsah v prípravku 40 g.l-1 / 125 g.l-1
Klasifikácia Xi, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 97-11-0395
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť