CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) KOHINOR 70 WG
Výrobca BCM
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia ART
Úprava - typ formulácie WG
Účinná látka - názov imidacloprid
Účinná látka - obsah v prípravku 700 g.kg-1
Klasifikácia Xn
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 06-05-0773
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť