CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) KOCIDE 2000
Výrobca DUP
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia DUC
Zástupca držiteľa registrácie z krajiny EÚ v SR MVS
Úprava - typ formulácie WG
Účinná látka - názov hydroxid-Cu / (obsah Cu)
Účinná látka - obsah v prípravku 538 g.kg-1 / (350 g.kg-1)
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 06-02-0710
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť