CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) K-OBIOL EC 25
Výrobca BCF
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia BAY
Úprava - typ formulácie EC
Účinná látka - názov deltamethrin
Účinná látka - obsah v prípravku 25 g.l-1
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín II
Registračné číslo ÚKSÚP-u 3647
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť