CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) KERB 50 W
Výrobca DOW
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia DAS
Úprava - typ formulácie WP
Účinná látka - názov propyzamide
Účinná látka - obsah v prípravku 500 g.kg-1
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 3172
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť