CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) KELPAK
Výrobca BIA
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia KEL
Úprava - typ formulácie SL
Účinná látka - názov extrakt Ecklonia maxima / aktivita: auxíny / cytokiníny
Účinná látka - obsah v prípravku 32,26% / 11 mg.kg-1 / 0, 031 mg.kg-1
Klasifikácia -
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 06-14-0832
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2014
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť