CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) KARBEN FLO STEFES
Výrobca BCF
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia BAY
Úprava - typ formulácie SC
Účinná látka - názov carbendazim
Účinná látka - obsah v prípravku 500 g.l-1
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 97-02-0394
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť