CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) KARATHANE LC
Výrobca DOT
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia DAS
Úprava - typ formulácie EC
Účinná látka - názov dinocap
Účinná látka - obsah v prípravku 350 g.l-1
Klasifikácia T, N
Zaradenie podľa triedy horľavín II
Registračné číslo ÚKSÚP-u 3206
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť