CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) KARATE ZEON SC
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia SYS
Držiteľ registrácie malospotr. balenia FLS
Úprava - typ formulácie SC
Účinná látka - názov lambda-cyhalothrin
Účinná látka - obsah v prípravku 50 g.l-1
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 04-MB-0591
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2014
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť