CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) KARATE ZEON 5 CS
Výrobca SYN
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia SYS
Úprava - typ formulácie CS
Účinná látka - názov lambda-cyhalothrin
Účinná látka - obsah v prípravku 50 g.l-1
Klasifikácia Xn
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 04-05-0671
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2014
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť