CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) KARATE SO ZEON TECHNOLÓGIOU 5 CS
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia AGRO CS Slovakia, a.s.
Úprava - typ formulácie CS
Účinná látka - názov glyphosate
Registračné číslo ÚKSÚP-u 07-PI/MB-0003
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2011
Späť