CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) KARATE 2,5 WG
Výrobca SYN
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia SYS
Úprava - typ formulácie WG
Účinná látka - názov lambda-cyhalothrin
Účinná látka - obsah v prípravku 2,50%
Klasifikácia -
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 94-05-0122
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť