CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) KAPUT HARVEST
Výrobca NUF
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia FNA
Úprava - typ formulácie SL
Účinná látka - názov glyphosate / (glyphosate-IPA)
Účinná látka - obsah v prípravku 360 g.l-1 / (480 g.l-1)
Klasifikácia Xi, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 07-11-0880
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 30.6.2012
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť