CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) KAPUT
Výrobca FCN
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia AAE
Úprava - typ formulácie SL
Účinná látka - názov glyphosate / (glyphosate-IPA)
Účinná látka - obsah v prípravku 360 g.l-1 / (480 g.l-1)
Klasifikácia Xi, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 94-11-0133
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť