CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) KAPAZIN
Výrobca ARY
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia ARA
Účinná látka - názov glyphosate / (glyphosate-IPA)
Účinná látka - obsah v prípravku 360 g.l-1 / (480 g.l-1)
Klasifikácia -
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 00-11-0542
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 30.6.2012
Späť