CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) KANTOR
Výrobca DOW
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia DAS
Úprava - typ formulácie SC
Účinná látka - názov florasulam
Účinná látka - obsah v prípravku 50 g.l-1
Klasifikácia N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 98-11-0443
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2009
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť