CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) DELTASTOP CN
Výrobca PPH
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia LSK
Úprava - typ formulácie VP
Účinná látka - názov (8E,10E)-8,10-dodekadien-1-yl acetát
Účinná látka - obsah v prípravku 0,16%
Klasifikácia -
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 07-20-0926
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2018
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť