CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) DELTASTOP CM
Výrobca PPH
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia LSK
Úprava - typ formulácie VP
Účinná látka - názov (Z)-8-dodecen-1-yl acetát / (E)-8-dodecen-1-yl acetát / (Z)-8-dodecen-1-ol
Účinná látka - obsah v prípravku 0,02% / 0,14% / 0,04%
Klasifikácia -
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 07-20-0925
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2018
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť