CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) DELTASTOP CF
Výrobca PPH
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia LSK
Úprava - typ formulácie FL
Účinná látka - názov zmes syntetických feromónov
Účinná látka - obsah v prípravku 0,24%
Klasifikácia -
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 1364
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť