CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) DELICIA GASTOXIN
Výrobca DEL
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia DDS
Úprava - typ formulácie TB
Účinná látka - názov fosfid hlinitý
Účinná látka - obsah v prípravku 56,70%
Klasifikácia T+, N, F+
Zaradenie podľa triedy horľavín I
Registračné číslo ÚKSÚP-u 2030
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť