CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) DELAN 700 WDG
Výrobca BAS
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia BAS
Úprava - typ formulácie WG
Účinná látka - názov dithianon
Účinná látka - obsah v prípravku 700 g.kg-1
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 97-02-0372
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2012
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť