CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) DÉČKO DOUBLE
Výrobca BCF
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia QNR
Úprava - typ formulácie EC
Účinná látka - názov desmedipham
Účinná látka - obsah v prípravku 320 g.l-1
Klasifikácia N
Zaradenie podľa triedy horľavín III
Registračné číslo ÚKSÚP-u 03-11-0627
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť