CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) DECIS PROTECH
Výrobca BCF
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia BAY
Úprava - typ formulácie EW
Účinná látka - názov deltamethrin
Účinná látka - obsah v prípravku 15 g.l-1
Klasifikácia N
Zaradenie podľa triedy horľavín IV
Registračné číslo ÚKSÚP-u 07-05-0876
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť