CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) DECIS EW 50
Výrobca BCF
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia BAY
Úprava - typ formulácie EW
Účinná látka - názov deltamethrin
Účinná látka - obsah v prípravku 50 g.l-1
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín III
Registračné číslo ÚKSÚP-u 96-05-0309
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2013
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť