CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) DASH
Výrobca BAS
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia BAS
Úprava - typ formulácie SL
Účinná látka - názov metyl oleát / metyl palmitát
Účinná látka - obsah v prípravku 1:01
Klasifikácia Xi
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 03-23-0619
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2013
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť