CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) CYPRIN 10 EC
Výrobca SID
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia ISS
Úprava - typ formulácie EC
Účinná látka - názov cypermethrin
Účinná látka - obsah v prípravku 100 g.l-1
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín II
Registračné číslo ÚKSÚP-u 02-02-0600
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2012
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť