CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) CYPERKILL 25 EC
Výrobca AGP
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia AGP
Zástupca držiteľa registrácie z krajiny EÚ v SR AGS
Úprava - typ formulácie EC
Účinná látka - názov cypermethrin (60/40)
Účinná látka - obsah v prípravku 250 g.l-1
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín II
Registračné číslo ÚKSÚP-u 06-05-0843
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 28.10.2010
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť