CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) CURZATE K
Výrobca NEA
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia POL
Úprava - typ formulácie WP
Účinná látka - názov cymoxanil / oxychlorid-Cu / (obsah Cu)
Účinná látka - obsah v prípravku 4% / 460 g.kg-1 / (280 g.kg-1)
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 1152
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2011
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť