CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) CURZATE GOLD
Výrobca DUP
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia DUC
Zástupca držiteľa registrácie z krajiny EÚ v SR MVS
Úprava - typ formulácie WP
Účinná látka - názov cymoxanil / mancozeb
Účinná látka - obsah v prípravku 45 g.kg-1 / 680 g.kg-1
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín *)
Registračné číslo ÚKSÚP-u 06-02-0752
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2011
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť