CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) CUPROXAT SC
Výrobca NUF
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia FNA
Úprava - typ formulácie SC
Účinná látka - názov CuSO4 / (obsah Cu)
Účinná látka - obsah v prípravku 345 g.l-1 / (190 g.l-1)
Klasifikácia N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 96-02-0263
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2011
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť