CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) CUPROCAFFARO
Výrobca ISA
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia AAE
Úprava - typ formulácie WP
Účinná látka - názov oxychlorid-Cu / (obsah Cu)
Účinná látka - obsah v prípravku 870 g.kg-1 / (520 g.kg-1)
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 00-02-0531
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2011
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť