CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) CRYPTOBUG
Výrobca KOP
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia BOT
Úprava - typ formulácie -
Účinná látka - názov Cryptolaemus montrozieri
Účinná látka - obsah v prípravku -
Klasifikácia -
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 07-20-0957
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2018
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť