CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) CRUISER OSR
Výrobca SYN
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia SYS
Úprava - typ formulácie FS
Účinná látka - názov thiamethoxam / metalaxyl-M fludioxonil
Účinná látka - obsah v prípravku 280 g.l-1 / 33,3 g.l-1 / 8 g.l-1
Klasifikácia -
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 05-01-0693
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2010
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť