CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) CRUISER 70 WS
Výrobca SYN
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia SYS
Úprava - typ formulácie WS
Účinná látka - názov thiamethoxam
Účinná látka - obsah v prípravku 700 g.kg-1
Klasifikácia F
Zaradenie podľa triedy horľavín I
Registračné číslo ÚKSÚP-u 06-01-0782
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2010
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť