CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) AFFINITY WG
Výrobca FMC
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia FNA
Úprava - typ formulácie WG
Účinná látka - názov carfentrazone- isoproturonethyl
Účinná látka - obsah v prípravku 7,5 g.kg-1/ 500 g.kg-1
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 97-11-0341
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2011
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť