CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) AFALON 45 SC
Výrobca MAG
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia MAC
Zástupca držiteľa registrácie z krajiny EÚ v SR ART
Úprava - typ formulácie SC
Účinná látka - názov linuron
Účinná látka - obsah v prípravku 450 g.l-1
Klasifikácia T, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 06-11-0792
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť