CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) ACTELLIC 50 EC
Výrobca SYN
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia SYS
Úprava - typ formulácie EC
Účinná látka - názov pirimiphos-methyl
Účinná látka - obsah v prípravku 500 g.l-1
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín II
Registračné číslo ÚKSÚP-u 3166
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť