CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) ACTARA 25 WG
Výrobca SYN
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia SYS
Úprava - typ formulácie WG
Účinná látka - názov thiamethoxam
Účinná látka - obsah v prípravku 250 g.kg-1
Klasifikácia -
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 99-05-0480
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2010
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť