CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) ACROBAT MZ
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia BAS
Držiteľ registrácie malospotr. balenia FLS
Úprava - typ formulácie WG
Účinná látka - názov dimethomorph / mancozeb
Účinná látka - obsah v prípravku 90 g.kg-1 / 600 g.kg-1
Klasifikácia Xi, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 96-MB-0428
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť