CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) ACORD
Výrobca CHE
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia CHE
Úprava - typ formulácie EC
Účinná látka - názov cypermethrin / chlorpyrifos
Účinná látka - obsah v prípravku 50 g.l-1 / 500 g.l-1
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín II
Registračné číslo ÚKSÚP-u 07-05-0902
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2012
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť