CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) ALMERA
Výrobca SID
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia ISS
Úprava - typ formulácie EC
Účinná látka - názov quizalofop-P-ethyl
Účinná látka - obsah v prípravku 50 g.l-1
Klasifikácia Xn, N
Zaradenie podľa triedy horľavín III
Registračné číslo ÚKSÚP-u 99-11-0506
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2011
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť