CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) ACCENT 75 WG
Výrobca DUP
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia DUC
Úprava - typ formulácie WG
Účinná látka - názov nicosulfuron
Účinná látka - obsah v prípravku 750 g.kg-1
Klasifikácia -
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 06-11-0777
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2010
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť