CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) ALLY 20 PX
Výrobca DUP
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia DUC
Zástupca držiteľa registrácie z krajiny EÚ v SR MVS
Úprava - typ formulácie WG
Účinná látka - názov metsulfuron methyl
Účinná látka - obsah v prípravku 200 g.kg-1
Klasifikácia N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 06-11-0755
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 30.6.2011
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť