CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) ALIMO
Výrobca DUI
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia AAE
Úprava - typ formulácie EC
Účinná látka - názov metylester repkového oleja
Účinná látka - obsah v prípravku 80%
Klasifikácia Xi, N
Zaradenie podľa triedy horľavín III
Registračné číslo ÚKSÚP-u 04-21-0658
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2012
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť