CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) ALIETTE BORDEAUX
Výrobca BCL
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia BAY
Úprava - typ formulácie WP
Účinná látka - názov fosetyl-Al / oxychlorid-Cu / (obsah Cu)
Účinná látka - obsah v prípravku 250 g.l-1 / 420 g.l-1 / (250 g.l-1)
Klasifikácia Xi, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 96-02-0307
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2011
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť