CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) ALIETTE 80 WP
Výrobca BCL
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia BAY
Úprava - typ formulácie WP
Účinná látka - názov fosetyl-Al
Účinná látka - obsah v prípravku 800 g.kg-1
Klasifikácia -
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 3511
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 30.4.2011
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť