CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) ALERT S
Výrobca DUP
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia DUC
Zástupca držiteľa registrácie z krajiny EÚ v SR MVS
Úprava - typ formulácie SE
Účinná látka - názov carbendazim / flusilazole
Účinná látka - obsah v prípravku 250 g.l-1 / 125 g.l-1
Klasifikácia T, N
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 06-02-0756
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť