CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) ALAR 85
Výrobca CHO
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia CHR
Úprava - typ formulácie SP
Účinná látka - názov daminozide
Účinná látka - obsah v prípravku 85%
Klasifikácia Xi
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 07-14-0868
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 31.12.2008
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd -
Späť