CHEMICKÁ OCHRANA RASTLÍN - NOVÉ!  
Prípravok (dávky) AGROXONE
Výrobca AHM
Držiteľ registrácie veľkospotr. balenia AHM
Zástupca držiteľa registrácie z krajiny EÚ v SR ARA
Úprava - typ formulácie SL
Účinná látka - názov MCPA-DMA soľ
Účinná látka - obsah v prípravku 750 g.l-1
Klasifikácia Xn
Zaradenie podľa triedy horľavín -
Registračné číslo ÚKSÚP-u 06-11-0847
Deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie 30.4.2010
Obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd 2
Späť